• Cessió d'ús de sales i materials als espais joves

  L’Espai Jove Kesse és un lloc de trobada i de relació, exclusiu per a joves, dotat d' infraestructura i recursos per oferir eines que potenciïn l'autonomia personal i fomentin la participació dels joves en la vida del municipi.

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Sol·licitant

   

  •  

  •  

  • -


  •  

  •  

  •  


  •  

  • Entitat

    Complimentar només en el cas que el sol·licitant actuï en nom d'una entitat.

   •  

   •  

 • Espai

     •  

  •  

  •  

  •  
 • Activitat
  •  

  • Cv, experiència

  •  

  • Si l'activitat va dirigida a persones de més de 35 anys caldrà consultar el document de preus públics del Servei Municipal de Joventut de l'Ajuntament de Tarragona


  •  


  •  

 • La persona que fa la petició serà la responsable de l'espai mentre se'n faci ús i també de qualsevol desperfecte que hi pugui tenir lloc.

 • Informació bàsica sobre protecció de dades

  • Responsable: Ajuntament de Tarragona.
  • Finalitat: tramitar procediments i actuacions administratives.
  • Legitimació: compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat.
  • Destinataris: se cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.
  • Drets: accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en aquesta mateixa entitat.
  • Conservació de les dades: emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.