• Sol·licitud del carnet TarragonaJove

  El carnet d’usuari dels espais joves és el document que acredita una persona com a usuària dels espais joves de Tarragona.

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Dades de la persona usuària

   

  •  

  • -

    En cas de menors d'edat, cal omplir l'autorització que trobareu més avall.

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

 • Autorització del pare/mare/tutor en cas de no assolir la majoria d’edat


  •  

  •  


 • Sol·licitud carnet Tarragonajove:

   


  •  

 • Informació bàsica sobre protecció de dades

  • Responsable: Ajuntament de Tarragona.
  • Finalitat: tramitar procediments i actuacions administratives.
  • Legitimació: compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat.
  • Destinataris: se cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.
  • Drets: accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en aquesta mateixa entitat.
  • Conservació de les dades: emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.