• Volant d’empadronament familiar o de convivència històric

  Document emès per l'Ajuntament de Tarragona que informa sobre l’antiguitat de l'empadronament de la persona sol·licitant juntament amb les persones que conviuen al mateix domicili, tal com consta actualment en el padró municipal d'habitants.

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Dades del sol·licitant
 • Dades de naixement
  • En format dd/mm/aaaa

 • Dades del domicili on consta empadronat
 • Dades complementaries
 • Forma de contacte
 • Informació bàsica sobre protecció de dades

  • Responsable: Ajuntament de Tarragona.
  • Finalitat: tramitar procediments i actuacions administratives.
  • Legitimació: compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat.
  • Destinataris: se cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.
  • Drets: accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en aquesta mateixa entitat.
  • Conservació de les dades: emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.