• Volant d’empadronament familiar

  Document que informa sobre la convivència de totes les persones empadronades en un mateix domicili.

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Dades del sol·licitant
  • En cas d'actuar en representació del sol·licitant, cal adjuntar l'imprés d'autorització corresponent que trobareu a la fitxa del tràmit.

 • Dades de naixement
  • En format dd/mm/aaaa

 • Dades del domicili on consta empadronat
 • Dades complementaries
 • Forma de contacte
 • Informació bàsica sobre protecció de dades

  • Responsable: Ajuntament de Tarragona.
  • Finalitat: tramitar procediments i actuacions administratives.
  • Legitimació: compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat.
  • Destinataris: se cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.
  • Drets: accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en aquesta mateixa entitat.
  • Conservació de les dades: emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.