• Inscripció a la ludoteca del Centre Sociocultural de la Part Alta

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Un cop emplenat aquest formulari l'haureu d'imprimir, signar-lo i portar-lo al Centre Cívic corresponent.

 • Dades del menor
  • -
 • Dades del pare/mare/tutor legal
  • (format jpg) (Si no s'adjunta, caldrà portar-la al Centre Cívic corresponent)

 • Observacions

 • Autorització d'assistència a l'activitat
 • Autorització d'ús de les imatges

 • Informació bàsica sobre protecció de dades

  • Responsable: Ajuntament de Tarragona.
  • Finalitat: tramitar procediments i actuacions administratives.
  • Legitimació: compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat.
  • Destinataris: se cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.
  • Drets: accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en aquesta mateixa entitat.
  • Conservació de les dades: emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.