• Inscripcions a activitats de tardor del Servei d'Informació i Atenció a les Dones

  El Servei d’Informació i Atenció a les Dones oferirà a la tardor diverses activitats adreçades a les dones. Les temàtiques se centren a facilitar eines d’aprenentatge per al creixement personal, conèixer els seus drets laborals, aprendre costura i reciclatge de materials, i conèixer què és la interseccionalitat, vinculant-la als nostres drets humans i a la seva aplicació pràctica.

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Dades personals

  • (anys)


 • Inscripció activitat


  • Podeu marcar més d'una.

 • Informació bàsica sobre protecció de dades

  • Responsable: Ajuntament de Tarragona.
  • Finalitat: tramitar procediments i actuacions administratives i –si ho autoritzeu- informar sobre les activitats que du a terme l'Ajuntament de Tarragona.
  • Legitimació: compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics de l'Ajuntament de Tarragona. Consentiment.
  • Drets: accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es poden exercir formalitzant una sol·licitud davant l’OMAC de l’Ajuntament de Tarragona, la qual haurà de dur, adjunta, una còpia del DNI. Aquesta sol·licitud s’hi pot presentar tant de manera presencial com per correu ordinari (OMAC, plaça de la Font, 1, 43003 Tarragona), o bé fent el tràmit específic de la seu electrònica, "Exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les dades personals".
  • Més informació del tractament: podeu consultar https://www.tarragona.cat/politica-de-privacitat.