• Devolució entrades espectacles Covid-19

  Sol·licitud devolució espectacles Covid-19

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Dades del sol·licitant


  •  

  •  

  • IBAN

    

 • Entrades espectacles


  • Espectacle 1

    

   •  

  • Espectacle 2

    

   •  

  • Espectacle 3

    

   •  

  • Espectacle 4

    

   •  

  • Espectacle 5

    

   •  

  • Espectacle 6

    

   •  

  • Espectacle 7

    

   •  

  • Espectacle 8

    

   •  

 • Documents adjunts


 • Les dades s'incorporaran en un fitxer del que n'és titular l'Ajuntament de Tarragona i les utilitzarà únicament per aquesta finalitat. Només se cediran les dades en els supòsits previstos legalment i en tot cas als encarregats del tractament de les dades. En qualsevol moment podrà exercici els drets d' accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en aquesta mateixa entitat.

  Informació bàsica sobre protecció de dades

  • Responsable: Ajuntament de Tarragona.
  • Finalitat: tramitar procediments i actuacions administratives.
  • Legitimació: compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat.
  • Destinataris: se cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.
  • Drets: accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en aquesta mateixa entitat.
  • Conservació de les dades: emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.