• Inscripció a les Jornades de Mediació de Tarragona

  VIII Jornades de mediació a Tarragona - LA MEDIACIÓ, UNA OPCIÓ JUSTA?

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Dades del curs
 • Dades del sol·licitant

   


  •  

  •  

 • Opcions

   

  • Aquesta inscripció inclou totes les sessions plenàries i els Tallers que seleccioneu entre els següents.

   Seleccionar una opció en cada sessió. Per a més informació al díptic de les Jornades.  •  
  •  

 • Dades mediació

   


  •  

  •  

  •  

  •  

  •  


  •  

  •  


  • EN CAS DE VOLER CERTIFICAT CAL ABONAR EL COST DE TRAMITACIÓ. Les hores certificades són homologables al Registre de Mediadors del Centre de Mediació en Dret Privat de la Generalitat de Catalunya (mínim 80% d'assistència per certificats de 13.30 h, 75% d’assistència mínima per certificats de 9 h)

   • Preu general: 30 €, excepte membres de l’Associació de Professionals de la Mediació
   • Estudiants i persones en situació d'atur: 5 €
   • Membres de les institucions i col·legis professionals organitzadors: 10 €

   PAGAMENT: Ingrés al compte ES81 0081 0087 5100 01513860 / BSAB ESBB (Banc Sabadell SA)

   OBSERVACIÓ:  Cal especificar el nom i cognoms complets en el resguard de l’ingrés.
   En cas de preu amb descompte, cal presentar justificant en la taula d’acreditació.

 • Informació bàsica sobre protecció de dades

  • Responsable: Ajuntament de Tarragona.
  • Finalitat: tramitar procediments i actuacions administratives.
  • Legitimació: compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat.
  • Destinataris: se cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.
  • Drets: accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en aquesta mateixa entitat.
  • Conservació de les dades: emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.