• Subvencions per a projectes d’acció humanitària

  Subvencions que atorga l’Ajuntament de Tarragona per a la realització de projectes d’acció humanitària

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Dades del sol·licitant
  • Per a les persones obligades per l’art. 14 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el canal de notificació serà sempre l’electrònic.

  • Si esteu fent aquest tràmit en nom de:

   • Una altra persona
   • Una empresa
   • Una entitat

   Heu de seleccionar "Actua com a representant" i posar també les seves dades al bloc "Dades del representat".

 • Exposició de fets i raons


  • Feu constar els fets i raonaments en els quals fonamenteu la vostra petició. Teniu una limitació de 2000 caràcters. En el cas de no tenir el suficient espai per a la seva exposició, podrà ampliar-la adjuntant un document.


 • Petició


  • Concreteu aquí la petició de la manera més clara i breu possible. Teniu una limitació de 2000 caràcters. En el cas de no tenir el suficient espai per a la seva petició, podrà ampliar-la adjuntant un document pdf.


 • Documents adjunts


  • Afegir Treure

 • Pagament de les taxes i de la fiança de gestió de residus


  • Pagament de les taxes i de la fiança de gestió de residus

   Quan la vostra sol·licitud generi taxa, impost o fiança, rebreu aquestes per notificació electrònica al correu electrònic que heu facilitat. El termini per fer l’ingrés figura a la carta de pagament.

 • Informació bàsica sobre protecció de dades

  • Responsable: Ajuntament de Tarragona.
  • Finalitat: tramitar procediments i actuacions administratives.
  • Legitimació: compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat.
  • Destinataris: se cediran dades, si escau, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades. No hi ha previsió de transferències a tercers països.
  • Drets: accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en aquesta mateixa entitat.
  • Conservació de les dades: emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.