• Sol·licitud del carnet TarragonaJove

  El carnet d’usuari dels espais joves és el document que acredita una persona com a usuària dels espais joves de Tarragona.

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Dades de la persona usuària

   

  •  

  • -

    En cas de menors d'edat, cal omplir l'autorització que trobareu més avall.

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

 • Autorització del pare/mare/tutor en cas de no assolir la majoria d’edat


  •  

  •  


 • Sol·licitud carnet Tarragonajove:

   


  •  

 • D'acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals proporcionades són tractades de forma confidencial i s'incorporen als fitxers de titularitat de l'Ajuntament de Tarragona, amb l'única finalitat que la que consta en aquest escrit. Així mateix, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'aquestes dades a través de sol·licitud degudament formalitzada als registres de l'Ajuntament.

 •