Per accedir al sistema de gestió de dades cal introduir les credencials d'usuari.

Entrar amb nom d'usuari i clau d'accés