• Jornada sobre transicions educatives entre l’educació primària i la secundària (12 de maig de 2016)

    Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
  • Dades personals
    •  

  • Dades professionals

    (Si no esteu vinculats a cap institució, deixar-ho en blanc)

  • De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu a través d'aquest formulari seran objecte de tractament i s'incorporaran a una base de dades que és responsabilitat de l’Ajuntament de Tarragona, amb domicili a la Plaça de la Font, núm. 1, de Tarragona. La finalitat del fitxer i del tractament de les dades és poder gestionar la sol·licitud d'inscripció i mantenir la relació i la comunicació administrativa entre el sol·licitant i l’Ajuntament de Tarragona. Com a persona interessada podeu accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets d'oposició, d'accés, de rectificació i de cancel·lació dirigint un escrit a l’Ajuntament de Tarragona (a l'adreça postal assenyalada) o enviant un correu electrònic a l'adreça ajuntament@tarragona.cat